Dissabte, 24 de Febrer de 2018

Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Tràmits en Línia
Perfil del contractant
PAM
Subvencions Diputació de Tarragona
PEIS 2014
PEIM 2015
 
Informació general
Centre cívic
Centres de culte
Educació
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Anuncis i Edictes
Calendari Deixalleria Mòbil 2016
FIRA MEDIEVAL 2017
Galeria fotogràfica
 
Serveis Generals
Urbanisme
 

 
  
Ajuntament

  Subvencions Diputació de Tarragona
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Protecció de la salut pública: Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues.       Pressupost                    1.996,42€


       Percentatge concedit        95,00 %


       Import concedit            1.896,60 €

        


Protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

          
Manteniment
      Pressupost                      2.306,98€
     
      Percentatge concedit                95 %
     
       Import concedit               2.191,63€


Actuacions Integrals al Territori I Cooperació


Subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments.       Pressupost                    306,41 €


       Percentatge concedit          100 %


       Import concedit             306,41 €


 
SAC Cultura


Subvenció per inversions extraordinaries.
 
Arranjament dels rentadors


       Pressupost                    9.516,65€


       Import concedit             4.173,56€
      


 

 

 

 


 
2017

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Protecció de la salut pública: Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues.       Pressupost minim a executar                   1.839,37 €

                     Percentatge concedit                                  95,00 %

                     Import concedit                                     1.747,40 €

  
Protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

          
Manteniment
 
      Pressupost  mínim a executar                    2.135,50 €
     
      Percentatge concedit                                         95 %
     
       Import concedit                                       1.366,76 €


Actuacions Integrals al Territori I Cooperació


Subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments.
 
Programa específi c d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del

programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI)

                    Pressupost                    6.255,67€


       Percentatge concedit          95 %


       Import concedit            5.942,89 €


 
SAC Cultura


Subvenció per inversions extraordinaries.
 
Reforma de la cotxera del cementiri


       Pressupost                    9.904,16 €


       Import concedit             4.485,50€
      


 
 
Conèixer
Festes
Història
Mapa (carrerer)
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI