Diumenge, 18 de Novembre de 2018

Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Tràmits en Línia
Perfil del contractant
DIPUTACIO DE TARRAGONA - PAM
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
Informació general
Centre cívic
Centres de culte
Educació
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Anuncis i Edictes
Calendari Deixalleria Mòbil 2018
Galeria fotogràfica
VII FIRA MEDIEVAL- EL ROURELL 2018
PASSATGE DEL TERROR
 
Serveis Generals
Urbanisme
 

 
  
Ajuntament

  SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
 
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal  i Territori:

Subvencions per la implantació de mesures recollides als plans d'acció d'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcadesses
 
 
Millora enllumenat public


       Pressupost                   5.758,52€


       Percentatge concedit        95,00 %


       Import concedit            5.470,60€

        
       

 

      


 

 

 

 


 
2017

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Protecció de la salut pública: Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues.       Pressupost minim a executar                   1.839,37 €

                     Percentatge concedit                                  95,00 %

                     Import concedit                                     1.747,40 €

  
Protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

          
Manteniment
 
      Pressupost  mínim a executar                    2.135,50 €
     
      Percentatge concedit                                         95 %
     
       Import concedit                                       1.366,76 €


Actuacions Integrals al Territori I Cooperació


Subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments.
 
                    
                   Pressupost elegible                                     235,48 €
 
                   Percentatge concedit                                   100%
 
                   Import concedit                                          235,48 €
 
 
 
 
 Programa de modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI)

                    Pressupost                    6.255,67€

       Percentatge concedit          95 %

       Import concedit            5.942,89 €
 
 
 

Subvencions excepcionals
 
Arranjament de la claveguera de la LLar Social
 
                   Pressupost elegible                                    5.559,27€
 
                   Percentatge concedit                                  95%
 
                   Import concedit                                          5.281,31€
 
SAC Cultura
 
 Activitats culturals
 
     Pressupost  mínim a executar                   2.365,41€
 
     Percentatge concedit                                 33,37%
   
     Import concedit                                         789,26 €


Subvenció per inversions extraordinaries.
 
Reforma de la cotxera del cementiri


      Pressupost  mínim a executar                    4.721,58€
 
       Percentatge concedit                                  95%

       Import concedit                                       4.485,50      
 
 

 
 
 


 
 
Conèixer
Festes
Història
Mapa (carrerer)
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI