Dimarts, 21 de Novembre de 2017

Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Tràmits en Línia
Perfil del contractant
PAM
Subvencions Diputació de Tarragona
PEIS 2014
PEIM 2015
 
Informació general
Centre cívic
Centres de culte
Educació
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Anuncis i Edictes
Calendari Deixalleria Mòbil 2016
FIRA MEDIEVAL 2017
Galeria fotogràfica
 
Serveis Generals
Urbanisme
 

 
  
Ajuntament

  Subvencions Diputació de Tarragona
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016Medi Ambient, Salut Pública i Territori:

Protecció de la salut pública: Reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues.       Pressupost                    1.996,42€


       Percentatge concedit        95,00 %


       Import concedit            1.896,60 €

        


Protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

          
Manteniment
      Pressupost                      2.306,98€
     
      Percentatge concedit                95 %
     
       Import concedit               2.191,63€


Actuacions Integrals al Territori I Cooperació


Subvenció per interessos de préstecs concertats per ajuntaments.       Pressupost                    306,41 €


       Percentatge concedit          100 %


       Import concedit             306,41 €      


 

 

 

 


 
Conèixer
Festes
Història
Mapa (carrerer)
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI