Dilluns, 19 de Novembre de 2018

Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Tràmits en Línia
Perfil del contractant
DIPUTACIO DE TARRAGONA - PAM
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
 
Informació general
Centre cívic
Centres de culte
Educació
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Anuncis i Edictes
Calendari Deixalleria Mòbil 2018
Galeria fotogràfica
VII FIRA MEDIEVAL- EL ROURELL 2018
PASSATGE DEL TERROR
 
Serveis Generals
Urbanisme
 

 
  
Ajuntament

  DIPUTACIO DE TARRAGONA - PAM


PER ACORD DEL LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA, DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2017, L’AJUNTAMENT DEL ROURELL HA REBUT, DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL  2017
 
 
PROGRAMA D'INVERSIONS 
 
Renovació del paviment de la Plaça Sant Jordi
 
Pressupost elegible    43.536,95€
% concedit                          95%
Import concedit         41.360,10€
 
 
PROGRAMA DESPESES CORRENTS 
 
 
Pressupost elegible    56.559,90€
% concedit                         100%
Import concedit         56.559,90€
 
 
PROGRAMA SOSTENIMENT DEL LLOC DE SECRETARIA
 
 
Pressupost elegible    13.085,00€
% concedit                      76,42%
Import concedit         10.000,00€
 
 
 
 
 
Conèixer
Festes
Història
Mapa (carrerer)
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites
 

Servei ofert per OASI